T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Topraklık Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Topraklık Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Bölüm Kalite Sorumluları

Güncelleme Tarihi: 05/02/2019

                                          KALİTE BİRİM SORUMLULARI VE GELİŞTİRME EKİBİ

                      

ADI VE SOYADI

ÜNVANI

GÖREVİ

İMZASI

1

Dt.Yeter YILMAZ

Baştabip

Baştabip

2

Uzm.Dt.Didem Keçecioğlu ERGÜVEN

Baştabip Yardımcısı

Kalite ve Verimlilik

3

Dt.Figen GÜRSOY

Baştabip Yardımcısı

Poliklinik Hizmetleri

4

Mete KANKILIÇ

İdari ve Mali İşler Müdürü

İdari ve Mali İşler Müdürü

5

M.Yasin ÜRGEN

Müdür Yardımcısı

Bilgi Yönetimi Sistemi,İstatistik

6

Adnan ŞİMŞEK

Müdür Yardımcısı

Bütçe Gider ve Tahakkuk, StokYönetimi

7

Hasan TURA

Sağlık Bakım ve Otelcilik Hiz. Sor.

Destek Hizmet Grubu Dış Kaynak Kullanımı

8

Dt.Gülhan BAYRİ

Dişhekimi

Klinik Kalite Sor.

9

Dt.Dilek GÖL

Dişhekimi

Klinik Kalite Sor.

10

A.Rezzan ATAÇ

Eczacı

Taşınır Kayıt Kont. Yetkilisi/ Farmakovijilans Sorumlusu/İlaç Yönetimi/Malzeme ve Cihaz yönetimi

11

Gönül ÖZDOĞAN

Diş Teknisyeni

Taşınır Kayıt Kont. Yetkilisi, Malzeme ve Cihaz yönetimi

12

Ayşegül TÜRKAVCI

Tıbbi Sekreter

Taşınır Kayıt Kont. Yetkilisi

13

Abdullah ÖZDEMİR

Röntgen Teknisyeni

Görüntüleme Hizmetleri

14

Şener PEKTAŞ

Teknik Servis

Tesis Yönetimi, Klinik Mühendislik

15

Nülüfer AKTAŞ

Diş Teknisyeni

Kalite Yönetim Direktörü

16

Salih TORUN

Bilgi İşlem

HBYS Sorumlusu

17

Engin RECEP

Hizmetli

Risk Yönetimi, İstenmeyen Olay Bildirim Sistemi, Sağlıklı Çalışma Yaşamı

18

İsmail ÖZVİRAN

V.H.K.İ.

Acil Durum ve Afet Yönetimi

19

Birgül ÖZ

Hemşire

Sterilizasyon Hizmetleri, Enfeksiyonların Kontrolü ve Önlenmesi

20

Haydar KAHRAMAN

Hemşire

Hasta Hakları Sorumlusu

21

Ayşegül  KARABULUT

Sağlık TEKNİSİYENİ(Diş)

Protez Lab.Hiz.Sorumlusu

22

Ecevit TER

Hemşire

Birlik Semt Polikliniği

23

Mehmet ULUSOY

Hemşire

Kolej Semt Polikliniği

24

Öznur GÜNSELİ

Hemşire

Atık Yönetimi

25

Hatice ÇİLTAŞ

Sağlık Teknisyeni

Anket Sorumlusu

26

Burçin İŞÇELEBİ

Sağlık Teknikeri

Gösterge Yönetimi/İstatistik

27

Akın KARAKAYA

Sağlık Teknikeri

Evde Sağlık Sorumlusu/Sedasyon Sorumlusu