T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Topraklık Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Topraklık Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Bölüm Kalite Sorumluları

Güncelleme Tarihi: 24/02/2020

                                      KALİTE VE VERİMLİLİK BİRİM SORUMLULARI VE GELİŞTİRME EKİBİ

                        

ADI VE SOYADI

ÜNVANI

GÖREVİ

İMZASI

1

Dt.Yeter YILMAZ

Baştabip

Baştabip

2

Uzm.Dt.Didem Keçecioğlu ERGÜVEN

Baştabip Yardımcısı

Kalite ve Verimlilik

3

Dt.Figen GÜRSOY

Baştabip Yardımcısı

Poliklinik Hizmetleri

4

Mustafa GÜLCAN

İdari ve Mali İşler Müdürü

İdari ve Mali İşler Müdürü

5

Semiha ÖZEL

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

6

Ömer Faruk KURNAZ

Müdür Yardımcısı

Müdür Yardımcısı

7

M.Yasin ÜRGEN

Müdür Yardımcısı

Müdür Yardımcısı

8

Hasan TURA

Sağlık Bakım ve Otelcilik Hiz. Sor.

Destek Hizmet Grubu Dış Kaynak Kullanımı

9

Dt.Gülhan BAYRİ

Dişhekimi

Klinik Kalite Sor.

10

Dt.Dilek GÖL

Dişhekimi

Klinik Kalite Sor.

11

A.Rezzan ATAÇ

Eczacı

Taşınır Kayıt Kont. Yetkilisi/ Farmakovijilans Sorumlusu/İlaç Yönetimi/Malzeme ve Cihaz yönetimi

12

Gönül ÖZDOĞAN

Diş Teknisyeni

Taşınır Kayıt Kont. Yetkilisi, Malzeme ve Cihaz yönetimi

13

Emine MERAL

Tıbbi Sekreter

Taşınır Kayıt Kont. Yetkilisi

14

Abdullah ÖZDEMİR

Röntgen Teknisyeni

Görüntüleme Hizmetleri

15

Şener PEKTAŞ

Teknik Servis

Tesis Yönetimi, Klinik Mühendislik

16

Nülüfer ŞAHAN

Diş Teknisyeni

Kalite Yön.Direktörü

17

Salih TORUN

Bilgi İşlem

HBYS Sorumlusu

18

Engin RECEP

Hizmetli

Risk Yönetimi, İstenmeyen Olay Bildirim Sistemi, Sağlıklı Çalışma Yaşamı

19

Erhan AKBUGA

Destek Personeli

Acil Durum ve Afet Yönetimi

20

Haydar KAHRAMAN

Hemşire

Hasta Hakları Sorumlusu

21

Tülin GÜNDÜZ

Sağlık Teknisyeni (Diş)

Protez Lab.Hiz.Sorumlusu

22

Ecevit TER

Hemşire

Birlik Semt Polikliniği

23

Mehmet ULUSOY

Hemşire

Atık Birim Sorumlusu

24

Öznur GÜNSELİ

Hemşire

Sterilizasyon Birim Sorumlusu/Enfeksiyon Sorumlu Hemşiresi

25

Hatice ÇİLTAŞ

Sağlık Teknisyeni

Anket Sorumlusu

26

Berna İLER

Anestezi Teknikeri

Kalite Birim Çalışanı/Eğitim Birimi

27

Burçin İŞÇELEBİ

Sağlık Teknikeri

Kalite Birim Çalışanı/İstatistik

28

Akın KARAKAYA

Sağlık Teknikeri

Evde Sağlık Sorumlusu/Sedasyon Sorumlusu

29

Aynur AKYIL

V.H.K.İ

Özlük Bir. Sor.

30

Bahar KAPLAN

Tıbbi Sekreter

Bilgi Toplama

31

Hüsne Dayanıklı

V.H.K.İ

Gelir Tahakkuk

32

Nesrin KAHRAMAN

Diş Teknisyeni

Gider Tahakkuk

33

Sinan KURT

Diş Teknisyeni

Satın Alma

34

Recep ULUSOY

Sağlık Memuru

Satın Alma

35

Zeynep AKDOĞAN

Memur

Evrak Bir. Sor.

36

Murat ÇELEBİ

Tıbbi Teknolog

Mutemet

37

Ali ÇAĞDAŞ

Sosyal Hizm.Uzmanı

Mutemet

38

Samet BUHAN

Sürekli İşçi

Gelir Tahakkuk

39

Çağdaş ANAÇOĞLU

Bilgi İşlem

Bilgisayar Donanım

40

Teffik AYDOĞAN

Tıbbi Teknolog

Satın Alma

41

Tuğçe Demir

Sağlık Teknikeri

Özlük Birim Çalışanı

42

Faruk TUNÇ

Sağlık Teknikeri

Ayniyat Birim Çalışanı

43

Ayşegül TÜRKAVCI

Tıbbi Sekreter

MHRS Birimi