Satınalma Birimi
20 Eylül 2022

BİRİM

ADI SOYADI

Satınalma Birimi

Recep ULUSOY

Satınalma Birimi

Fatma Nur ÇAKIR

Satınalma Birimi

Seyyide ŞAHİN