Kalite Birimi
06 Haziran 2023

BİRİM

ADI SOYADI

Kalite Yönetim Direktörü

Maşife AYDIN

KaliteBirimi

Nülüfer ŞAHAN

Kalite Birimi

Ferhat SARIPINAR             

Kalite Birimi

Ceren ÖRTEN